Nie wiadomo.

Każdy człowiek jest trochę inny, a i problemy, które mamy, znacznie się od siebie różnią, nawet jeśli mieszczą się w ramach tej samej diagnozy. Długość terapii zależy m.in. od tego...

  • jaki jest problem
  • jak długo się z nim zmagasz
  • jaka jest mechanika jego działania
  • czego już próbowałeś, żeby sobie z nim poradzić
  • w co wierzysz, gdy chodzi o ten problem i...
  • jak otwarty jesteś na zmiany

Dlatego naprawdę trudno stwierdzić, jak będzie w Twoim przypadku. Generalnie jednak i bazując na doświadczeniu, wygląda to tak.

Konwencjonalna psychoterapia, np. analityczna, to w praktyce ok. 2 lat cotygodniowych spotkań z terapeutą. Jej skuteczność jest oceniana na ok 30-40 procent.

W przypadku bardziej nowoczesnych metod, jak CBT (terapia behawioralno-poznawcza) jest to zwykle 3-6 miesięcy. Tu skuteczność jest wyższa i dochodzi do ok. 60 procent.

Terapia, którą prowadzę zamyka się zwykle w 8 – 10 tygodni, a jej skuteczność wynosi 70 – 80 procent.

Dotyczy to oczywiście problemów klinicznych, czyli np. zaburzeń lękowych, depresyjnych, czy uzależnień.

W lżejszych przypadkach ten czas jest krótszy, a skuteczność wyższa.