Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 

Ja, Dominik Waszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Terapeutyczny Dominik Waszek GQHP, z siedzibą w Warszawie (02-097), przy ul. Banacha 18/24. (dalej Gabinet) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową pod adresem https://www.dominikwaszek.com/. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celów administrowania serwisem. Gabinet nie identyfikuje użytkowników strony www, nie przekazuje również żadnych danych zawartych w logach do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Gromadzenie danych

Tak jak i większości serwisów WWW, również i ja lub też podmiot, który świadczy dla mnie usługi hostingowe przechowuje zapytania HTTP kierowane do mojego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika) nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania HTTP, kod odpowiedzi HTTP, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony https://www.dominikwaszek.com/ nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Zebrane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi moją stronę www.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz stroną www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 

W jakim celu strona internetowa https://www.dominikwaszek.com/ korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej https://www.dominikwaszek.com/ pozwalają na mierzenie interakcji użytkowników na stronie internetowej. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronnie internetowej https://www.dominikwaszek.com/:

  • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie ustawień na stronie,

  • weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki.

 

Jakich plików „cookies” używam na stronie www?

Na stronie https://www.dominikwaszek.com/ mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

  • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Czy możesz zrezygnować z akceptowania cookies?

Zawsze możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Poniżej przedstawiam jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

Niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez stronę internetową https://www.dominikwaszek.com/.