Oferowana przeze mnie terapia uzależnień pozwala nie tylko opanować niechciane zachowania (picie, nadużywanie narkotyków, czy hazard), ale przede wszystkim, stworzyć takie warunki, w których osoba uzależniona nie będzie ich już dłużej potrzebować.

Użycie hipnozy i technik transowych, pozwala dodatkowo zaoszczędzić jej dyskomfortu związanego z wprowadzaniem w życie konicznych zmian, zwiększając skuteczność terapii i ułatwiając klientowi naturalne przejście przez cały proces.

Takie podejście do terapii uzależnień, pozwala osobie uzależnionej na zbudowanie dla siebie szczęśliwego i satysfakcjonującego życia, w którym może ona realizować siebie, swoje marzenia i pragnienia.

Dodatkowo pomaga zdobyć trwałą i solidną motywację, zapobiegając jednocześnie niechcianym nawrotom.

Na podstawie informacji zwrotnej, otrzymanej od klientów po zakończeniu terapii, jej skuteczność waha się od 60 do 80 procent.